بیانیه مربوط به ماموریتهای کلان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

با عنایت به سیاست بهره گیری و مشارکت حداکثری ظرفیت مدیریتی در راستای تدوین سند راهبردی ورزش استان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ماموریتهای خود را اعلام نمود:

ماموریتهای کلان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان:

1.توسعه , تقویت و ارتقای همه جانبه ورزش استان در حوزه های همگانی , پرورشی , قهرمانی و حرفه ای در شاخصهای ملی و بین المللی

2.تعالی ارزشها و باورهای ایرانی اسلامی در جامعه از طریق ورزش

بیانیه شماره 1:

ماموریت اداره کل تربیت بدنی با تاکید بر چشم انداز اصفهان پایتخت ورزش ایران ، تعالی ارزشهای انسانی بوسیله پرورش جسمی ، تقویت روحیه سالم و افزایش نشاط اجتماعی ، ارتقای همه جانبه ورزش استان در عرصه های ملی و بین المللی با هماهنگی فعالیتهای فرا بخشی و توسعه منابع سخت افزاری و نرم افزاری از طریق بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای موجود با رویکرد مدیریت راهبردی می باشد.

بیانیه شماره 2:

اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان با اعتقاد به نقش سازنده ورزش در تعمیق ارزشهای متعالی انسانی و ارتقاء سلامت عمومی جامعه از طریق توسعه مهارتهای جسمی – حرکتی و ایجاد نشاط در اقشار مختلف اجتماع تلاش میکند با استفاده از تفکر برنامه محور ،افزایش سرانه فضاهای ورزشی ، تربیت نیروی انسانی متخصص ، بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود و نگاه ویژه به پیشینه تاریخی – مذهبی اصفهان بوسیله کسب عناوین قهرمانی در عرصه های ملی و بین المللی با تبلور ارزشهای اخلاقی زمینه ساز تبدیل استان اصفهان به عنوان پایتخت ورزش ایران را فراهم آورد.

بیانبه شماره 3:

ماموریت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان گسترش ، رشد و ارتقاء همه جانبه ورزش همگانی و قهرمانی می باشد و میکوشد ضمن تعمیق ارزشهای متعالی اسلانپم با پرورش ابعاد جسمانی و روحی موجبات تندرستی و نشاط اجتماعی را فراهم آورد.همچنین با رویکرد مدیریت راهبردی و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود و از طریق افزایش سرانه فضاهای ورزشی ، تربیت نیروی انسانی متخصص ، توسعه آموزش ، تحقیقات و فن آوری ، موفق به کسب عنوین قهرمانی در تمامی عرصه های ملی و بین المللی گردد.

چهارشنبه 28 آذر ماه 1397
Copyright (c) 1397/09/28 www.IsfahanFootball.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا