فوتبال اصفهان

تاريخچه و وضعيت موجود فوتبال اصفهان با نگاهی به طرح توسعه فوتبال آسیا

1 معرفي استان اصفهان

استان اصفهان يكي از 30 استان كشور است كه با مساحت 107026متر مربع پنجمين استان و با جمعيت 000/450/4 نفر سومين استان ايران مي باشد.

استان اصفهان شامل 21 شهرستان 44 بخش و 92 شهر مي باشد.

ساختار جمعيت استان

تعداد مردان 000/270/2 نفر تعداد زنان 000/180/2 نفر

جمعيت شهري 000/500/3 نفر جمعيت روستايي 000/900 نفر

65 % جمعيت زير 29 سال مي باشند.

90% جمعيت با سواد مي باشند.

فغاليت هاي اقتصادي مردم استان شامل

صنايع بزرگ (فولاد سازي، پتروشيمي ، بافندگي ) صنايع كوچك كشاورزي خدمات عمومي گردشگري

اصفهان بعنوان يكي از قديمي ترين شهرهاي كشوربا قدمت 1500 سال تاكنون 2 بار به عنوان پايتخت كشور بوده است .

و داراي بناي هاي تاريخي كم نظير شامل ميدان نقش جهان ، پلهاي الهورديخان و خواجو، مساجد جامع، امام ، شيخ لطف اله منارجنبان و دهها اثر تاريخي اين شهر را به يكي از كلكسيونهاي جهان تبديل كرده است.

و سال 2005 اصفهان توسط 53 كشور اسلامي بعنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده است.

2 تاريخچه فوتبال در اصفهان

در سال 1310 دانش آموزان دبيرستان كالج با همكاري اساتيد اروپايي نسبت به تشكيل تيم فوتبال كالج در اصفهان فوتبال را معرفي كردند.

- طي 3 سال يعني تا سال 1313 فوتبال به ساير دبيرستانهاي اصفهان وارد و مسابقات بصورت
غير رسمي بين تيم هاي دبيرستاني اصفهان برگزار مي شد.

- از 1313 تا 1320 مسابقات كشوري بين چند استان كشور بصورت تيم منتخب برگزار گرديد كه اصفهان در آن شركت داشت.

- در سال 1320 هيئت فوتبال استان به رياست آقاي محمد علي كازروني تشكيل گرديد .

- از سال 1320 تا 1322 تيم هاي باشگاهي در شهر اصفهان با نامهايي مانند كازروني، نبرد. طوفان، سرباز، تربيت، كارگران تشكيل و مسابقات باشگاهي نيز برگزار مي گرديد.

- از 1332 با تشكيل هيئت فوتبال شهرهاي استان تيم هاي فوتبال در ساير شهرستانهاي اصفهان تشكيل و مسابقات بصورت استاني برگزار مي گرديد.

- از 1340 تا 1352 با برگزاري منظم مسابقات در سطح ايران تيم هاي باشگاهي با ساختار جديد مانند شاهين، المپ، تاج، سپاهان، ذوب آهن، دارايي تشكيل و همچنين مسابقات رده هاي مختلف سني برگزار گرديد كه قهرمان استان در مسابقات منطقه اي كشور شركت مي كرد.

- از سال 1352 تا 1357 مسابقات ليگ دسته اول كشور (جام تخت جمشيد) توسط فدراسيون فوتبال طراحي و اجرا شد كه تيم هاي سپاهان و ذوب آهن به عنوان نمايندگان اصفهان در آن شركت داشتند.

- 1357 تا 1360 مسابقات فوتبال در كشور بصورت مسابقات درون استاني

- 1360 تا 1364 مسابقات قهرماني فوتبال كشور بصورت منطقه اي و تورنمنت برگزار شد كه طي آن تيم منتخب استان به عنوان قهرماني و نايب قهرماني دست يافت.

- از سال 1364 تا 1367 مسابقات ليگ فوتبال كشوربا نام (قدس) بين تيم هاي منتخب استانها برگزار كه اصفهان 2 بار قهرمان ليگ كشور گرديد.

- از سال 1368 تا 1381 ليگ سراسري فوتبال در دسته 1 و 2 و 3 توسط فدراسيون فوتبال طراحي و نمايندگان استان مانند سپاهان، ذوب آهن ، پلي اكريل، سازمان گوشت و تام در آن شركت داشتند.

- از سال 1381 با برگزاري ليگ حرفه اي فوتبال در كشور تيم هاي سپاهان و ذوب آهن نمايندگان اصفهان حضور داشتند كه در دوره دوم سپاهان قهرمان ليگ حرفه اي و در دور چهارم ذوب آهن نايب قهرمان شده است.

- از سال 1382 مسابقات ليگ هاي رده هاي سني شامل نونهالان ، نوجوانان، جوانان و اميد در
دسته هاي مختلف در كشور راه اندازي شده است كه نمايندگان استان در آن شركت داشته و باكسب عناوين قهرماني و نايب قهرماني اصفهان را به يكي از قطب هاي اصلي فوتبال ايران تبديل كرده اند. هم اكنون استان اصفهان 31 تيم در مسابقات مختلف ليگ كشوري نماينده دارد.

- اصفهان را مي توان به عنوان مادرفوتسال در كشور ناميد كه ازسال 1358 با برگزاري مسابقات منظم فوتبال سالني و جذب تماشاگر اين رشته را مطرح و هم اكنون نيز با برگزاري مسابقات منظم در رده هاي سني مختلف تعداد زيادي از جوانان را به اين رشته جذاب كشانده است. و تيم هاي پست، چهلستون هم اكنون نمايندگان اصفهان در ليگ حرفه اي و دسته اول كشور مي باشند.

3 اساسنامه و آئين نامه

- هيئت فوتبال استان براساس آئين نامه اي كه طبق ماده 15 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران در 18 ماده و 34 تبصره به تصويب معاون رياست جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني رسيده تشكيل و اداره مي شود اين آئين نامه كليه فعاليت مربوط به فوتبال شامل آموزش ، برگزاري مسابقات، اعزام تيمها ، داوري، مربيگري با نظارت و يا توسط هيئت فوتبال استان انجام مي شود.

- اركان هيئت شامل : مجمع عمومي- هيئت رئيسه رئيس هيئت است.

- مجمع عمومي هيئت تعداد 19 عضو شامل:

- رئيس فدراسيون فوتبال رئيس مجمع مدير كل تربيت بدني استان نايب رئيس مجمع
رئيس هيئت نايب رئيس هيئت
2 نفر داور 2 نفر مربي 3 نفر فوتباليست 2 نفر مديران باشگاهها نماينده آموزش و پرورش 5 نفر از رؤساي هيئت هاي شهرستانها

- مجمع عمومي بصورت عادي سالي يك بار جهت بررسي فعاليت هاي يكساله و تنظم برنامه سال آينده تشكيل مي شود.

- در آئين نامه وظايف مجمع عمومي هيئت رئيسه رئيس هيئت ، نايب رئيس دبير و چگونگي درآمد و هزينه و اقدامات مالي و هيئت هاي شهرستانها تعريف و مشخص شده است.

4 ساختار سازمان هيئت فوتبال

ساختار كنوني هيئت فوتبال استان اصفهان شامل

- مجمع عمومي با 19 نفر عضو هيئت ريسه با 5 نفر عضو- رئيس هيئت دبير خزانه دار

- هيئت فوتبال در دو قسمت، امور فني و اجرائي ، امور اداري و ستادي تقسيم كار نموده است.

- امور فني و اجرايي شامل 9 واحد (دپارتمان) آموزش، جوانان. فوتسال، مسابقات، داوران، مسابقات كشوري، انضباطي، پيشكسوتان و شهرستانها مي باشد.

- امور ادراي و ستادي شامل 7 واحد (دپارتمان) مالي، روابط عمومي ، آمار و انفورماتيك، اداري، ماشين نويسي و تكثير، ارتباطات بين المللي ، بازرگاني

- هيئت هاي فوتبال شهرستانها شامل 21 هيئت با داشتن واحدهاي مشابه هيئت فوتبال استان

5 امور مالي هيئت فوتبال

- كل بوجه هيئت فوتبال استان اصفهان در سال 1384 مبلغ 120 ميليون تومان (حدود 140 هزار دلار) كه شامل 20% كمك دولت 40% حق عضويت از تيم ها 20% بليط فروشي 5% حمايت مالي اسپانسور ها 15% غيره مي باشد.

- هزينه هاي هيئت شامل 10% اداري 10% تيم هاي استاني- 5% فعاليتهاي توسعه اي
70% برگزاري مسابقات
5% غيره مي باشد.

6 فعاليت در زمينه توسعه فوتبال

هيئت فوتبال جهت توسعه فوتبال برنامه مدرن و بلند مدت ندارد، ليكن براساس تقويم كاري يكساله اقدماتي شامل :

- برگزاري منظم مسابقات فوتبال و فوتسال در كليه رده هاي سني در سطح استان حدود 7500 مسابقه

- تشكيل كلاس آموزش مربيان در رده پايه ، B, C , D و توجيهي حدود 30 كلاس

- تشكيل كلاس داوري در رده داوري پايه درجه 3 ، 2 و 1 حدود 10 كلاس و اعزام داوران واجد شرايط به كلاسهاي ملي و بين المللي

- تشكيل مدارس فوتبال فصلي در زمان تعطيلات مدارس در سطح استان اصفهان حدود 70 مدرسه

- تشكيل 7 پايگاه استعداد يابي و معرفي آنان به اردوهاي كشوري جهت انتخاب تيم ملي رده هاي پايه و همكاري با باشگاهها جهت راه اندازي آكادمي فوتبال

- همكاري با ساير سازمانها كه در زمينه فوتبال فعاليت دارند مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، شهرداري، فوتبال كارگري، نيروهاي نظامي

7 فوتبال در مدارس

- فوتبال در سه سطح مدارس ابتدايي از سن 6 تا زير 11 سال راهنمايي 11 تا زير 15 سال دبيرستان 15 تا زير 18 سال توسط سازمان آموزش و پرورش برگزار ميشود.

- هيئت فوتبال فقط در زمينه برگزاري كلاس آموزش مربيان و داوران در اين زمينه با آموزش و پرورش همكاري مي نمايد.

بر اساس آمار ارائه شده تعداد 800 تيم در رده ابتداي، 700 تيم در رده راهنمايي و 400 تيم در رده دبيرستان درسطح استان اصفهان در مدارس فعال هستند.

8 امكانات موجود

- هيئت فوتبال داراي يك ساختمان اداري متعلق به تربيت بدني استان كه واحدهاي مختلف در آن فعاليت مي كنند.

- مسابقات فوتبال و فوتسال در استان در زمين هاي چمن و سالنهاي متعلق به تربيت بدني استان و سازمانها و مؤسسات دولتي است كه حدود 42 زمين مسابقه مي باشد.

- زمين جهت ساخت مجموعه اداري و آموزشي با نقشه هاي اجرايي آماده شده است كه بدليل نبود بودجه امكان شروع ساخت آن نبوده است.

9 - نوع و چگونگي برگزاري مسابقات

- مسابقات فوتبال و فوتسال در سطح استان اصفهان براساس تقويم سالانه توسط واحد مسابقات هيئت فوتبال استان و 21 شهرستان بصورت 3 نوع ليگ، نيمه ليگ (قسمتي بصورت تورنمنت و قسمتي به صورت ليگ) تورنمنت برگزار مي شود.

- اين مسابقات در رده هاي سني زير 10 ، 11، 12 و 13 سال ، نونهالان (14 ساله) نوجوانان
(زير 16 سال) جوانان (زير 18 سال) اميد (زير 21 سال) بزرگسالان برگزار مي شود.

- مسابقات بصورت دسته اول و دوم درشهرهاي مختلف تقسيم بندي شده و قهرمانان آنان در مسابقات استاني شركت مي نمايند.

- مسابقات استاني با حضور تيم هاي قهرماني 21 شهرستان استان در كليه رده ها برگزار و قهرمانان آنان جهت حضور در مسابقات ليگ كشوري معرفي مي شوند.

10 داوري

- كليه مسابقات استاني توسط داوران آموزش ديده در استان قضاوت ميشوند.

- تعداد 5 نفر مدرس داوري عضو هيئت فوتبال استان اصفهان مي باشند.

- تعداد 2 نفر داور بين المللي 24 نفر داور ملي 50 نفر داور درجه 1 ، 112 نفر داور درجه 2
182 نفر داور درجه 3 در بخش داوري هيئت استان حضور دارند

- درطول سال هفته اي يك جلسه حدود 50 جلسه تمرين و كلاس توجيهي براي داوران فعال برگزار مي شود.

- تعداد 31 نفر از داوران استان درمسابقات رده هاي مختلف كشور كه زير نظر فدراسيون فوتبال برگزار مي شود قضاوت مينمايند.

- تعداد 1 نفر از داوران هيئت استان اصفهان مسابقات مختلف آسيايي را كه زير نظر كنفدراسيون آسيا (AFC) برگزار مي شود قضاوت مي نمايد.

11 مربيگري

- در چند سال گذشته واحد آموزش هيئت فوتبال استان اصفهان اقدام به برگزاري كلاسهاي مختلف آموزش مربيگري شامل : 41 كلاس D ايران 14 كلاس C آسيا 4 كلاس B آسيا 1 كلاس A آسيا اقدام كرده و همچنين مربيان را به ساير كلاسهاي برگزار شده در سطح كشور اعزام نموده است.

- هم اكنون 850 نفر مربي درجه D 157 نفر مربي درجه C - 53 نفر مربي درجه B و 34 نفرمربي درجه A 100 نفر فوتسال آقايان و 36 نفر فوتسال بانوان در استان اصفهان فعال مي باشند.

- فوتسال آقايان 100 نفر و فوتسال بانوان 36 نفر

- بدليل كمبود مربي بعضي از تيم هاي شركت كننده در مسابقات بويژه در سطح شهرستانها از داشتن مربي كلاس ديده محروم هستند.

- تعداد 7 نفر مدرس مربيگري در قسمت مردان و زنان در استان فعاليت مي كنند.

12 ساختار باشگاهها

- در سطح استان اصفهان 2 باشگاه حرفه اي 7 باشگاه نيمه حرفه اي و بقيه بصورت آماتور فعال هستند.

- باشگاه حرفه اي مانند فولاد مباركه سپاهان و ذوب آهن داراي تشكيلات ، بودجه كافي، پرسنل و
تيم هاي مختلف و آكادمي تربيت فوتباليست دارد.

- باشگاه نيمه حرفه اي كه توسط سازمانهاي دولتي حمايت مي شوند ساختار كوچك، داراي مربي و تيم در بعضي از رده ها با بودجه بسيار كم

- باشگاه آماتور توسط اشخاص و بصورت سنتي و جهت حضور در يك رده از مسابقات تشكيل
مي شود كه بودجه اي نداشته و در حد نياز هاي حضور درمسابقات تأمين مي نمايند.

13 حمايت جامعه

- مهمترين حامي فوتبال تماشاگران هستند كه بدليل علاقه زياد با حضور در استاديوم ها به تشويق فوتباليست ها مي پردازند.

- خانواده ها كه با حمايت از فرزندان خود از طريق مالي و تشويق، آنان را وارد جامعه فوتبال مينمايند.

- مطبوعات ، راديو و تلويزيون كه با پوشش بسيار گسترده نسبت به گسترش فوتبال كمك مي نمايند.

- دولت و سازمان تربيت بدني به عنوان مسئول اصلي ورزش با پرداخت بودجه و ساخت استاديوم فوتبال را حمايت مي كنند.

- باشگاهها اعم از دولتي و خصوصي كه با تشكيل تيم هاي فوتبال و تربيت فوتباليست و حضور در مسابقات به فوتبال رونق مي دهند.

- آموزش و پرورش و دانشگاهها كه ضمن آموزش، با تشكيل تيم هاي فوتبال و برگزاري مسابقات در فوتبال سهيم مي باشند.

- صنايع و شركتهاي توليدي و خدماتي، كه جهت تبليغات كالاي خود از طريق فوتبال به حمايت از فوتبال مي پردازند.

چهارشنبه 28 آذر ماه 1397
Copyright (c) 1397/09/28 www.IsfahanFootball.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا